Published: 2020-02-25

|Abstract views: 1298 | Download :950
https://doi.org/10.24912/pr.v4i1.6415
|Abstract views: 392 | Download :336
https://doi.org/10.24912/pr.v4i1.6418
|Abstract views: 2125 | Download :2258
https://doi.org/10.24912/pr.v4i1.6420
|Abstract views: 2911 | Download :2401
https://doi.org/10.24912/pr.v4i1.6422
|Abstract views: 465 | Download :590
https://doi.org/10.24912/pr.v4i1.6424
|Abstract views: 1068 | Download :915
https://doi.org/10.24912/pr.v4i1.6425
|Abstract views: 1185 | Download :734
https://doi.org/10.24912/pr.v4i1.6426
|Abstract views: 1075 | Download :841
https://doi.org/10.24912/pr.v4i1.6428
|Abstract views: 647 | Download :579
https://doi.org/10.24912/pr.v4i1.6433
|Abstract views: 1604 | Download :5224
https://doi.org/10.24912/pr.v4i1.6435
|Abstract views: 2582 | Download :2331
https://doi.org/10.24912/pr.v4i1.6437
|Abstract views: 715 | Download :563
https://doi.org/10.24912/pr.v4i1.6438
|Abstract views: 657 | Download :562
https://doi.org/10.24912/pr.v4i1.6439
|Abstract views: 287 | Download :322
https://doi.org/10.24912/pr.v4i1.6440
|Abstract views: 1655 | Download :1501
https://doi.org/10.24912/pr.v4i1.6443
|Abstract views: 1366 | Download :927
https://doi.org/10.24912/pr.v4i1.6446
|Abstract views: 605 | Download :616
https://doi.org/10.24912/pr.v4i1.6448
|Abstract views: 2250 | Download :2752
https://doi.org/10.24912/pr.v4i1.6449
|Abstract views: 311 | Download :478
https://doi.org/10.24912/pr.v4i1.6453

Komunikasi Pemasaran Viral Marketing (Studi Kasus Kopi Kwang Koan)

Yenty Boentoro, Sinta Paramita, Sinta Paramita

141-146

|Abstract views: 2223 | Download :6135
https://doi.org/10.24912/pr.v4i1.6455
|Abstract views: 1784 | Download :1529
https://doi.org/10.24912/pr.v4i1.6456
|Abstract views: 677 | Download :586
https://doi.org/10.24912/pr.v4i1.6462
|Abstract views: 1511 | Download :1225
https://doi.org/10.24912/pr.v4i1.6463
|Abstract views: 561 | Download :736
https://doi.org/10.24912/pr.v4i1.6467
|Abstract views: 1471 | Download :1284
https://doi.org/10.24912/pr.v4i1.6470
|Abstract views: 3801 | Download :5335
https://doi.org/10.24912/pr.v4i1.6471
|Abstract views: 1426 | Download :1326
https://doi.org/10.24912/pr.v4i1.6472
|Abstract views: 1678 | Download :1198
https://doi.org/10.24912/pr.v4i1.6473
|Abstract views: 810 | Download :804
https://doi.org/10.24912/pr.v4i1.6476
|Abstract views: 1765 | Download :2343
https://doi.org/10.24912/pr.v4i1.6477