Published: 2019-01-30

|Abstract views: 300 | Download :225

Daftar Redaksi

Daftar Redaksi -
|Abstract views: 268 | Download :94

Kata Pengantar

Kata Pengantar -
|Abstract views: 201 | Download :116

Daftar Isi

Daftar Isi -
|Abstract views: 221 | Download :169

ETIKA DAN BUDAYA BERINTERAKSI DI MEDIA SOSIAL DI SMA WARGA SURAKARTA

Diah Ayu Candraningrum, Widayatmoko Widayatmoko, Budi Utami
|Abstract views: 3544 | Download :1500
https://doi.org/10.24912/jbmi.v1i1.1871

PEMERIKSAAN KESEHATAN PARU PADA NELAYAN DI DESA PAGEDANGAN ILIR, TANGERANG

Novendy Novendy, Ernawati Ernawati, Susy Olivia Lontoh
|Abstract views: 371 | Download :521
https://doi.org/10.24912/jbmi.v1i1.1872
|Abstract views: 676 | Download :2180
https://doi.org/10.24912/jbmi.v1i1.1873
|Abstract views: 550 | Download :1168
https://doi.org/10.24912/jbmi.v1i1.1874
|Abstract views: 1030 | Download :414
https://doi.org/10.24912/jbmi.v1i1.1875
|Abstract views: 318 | Download :226
https://doi.org/10.24912/jbmi.v1i1.1876
|Abstract views: 466 | Download :545
https://doi.org/10.24912/jbmi.v1i1.1878

PENINGKATAN NILAI TAMBAH LIMBAH KULIT MANGGA MELALUI PELATIHAN PEMBUATAN KERIPIK DAN MANISAN KULIT MANGGA

Gema Wibawa Mukti, Elly Rasmikayati, Rani Andriani Budi Kusumo, Sri Fatimah
|Abstract views: 411 | Download :1969
https://doi.org/10.24912/jbmi.v1i1.1879
|Abstract views: 1031 | Download :595
https://doi.org/10.24912/jbmi.v1i1.1880
|Abstract views: 265 | Download :4639
https://doi.org/10.24912/jbmi.v1i1.1881
|Abstract views: 3152 | Download :1124
https://doi.org/10.24912/jbmi.v1i1.1882
|Abstract views: 362 | Download :682
https://doi.org/10.24912/jbmi.v1i1.1883
|Abstract views: 485 | Download :1451
https://doi.org/10.24912/jbmi.v1i1.1884
|Abstract views: 382 | Download :448
https://doi.org/10.24912/jbmi.v1i1.1885
|Abstract views: 510 | Download :3488
https://doi.org/10.24912/jbmi.v1i1.1886
|Abstract views: 367 | Download :1330
https://doi.org/10.24912/jbmi.v1i1.1887
|Abstract views: 8940 | Download :8808
https://doi.org/10.24912/jbmi.v1i1.1888
|Abstract views: 5756 | Download :6478
https://doi.org/10.24912/jbmi.v1i1.1889
|Abstract views: 1968 | Download :5842
https://doi.org/10.24912/jbmi.v1i1.1890

PENGUKURAN KEPUASAN PASIEN RAWAT-INAP RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TARAKAN JAKARTA

Shirly Gunawan, Lerbin R. Aritonang R., Keni Keni, Widya Risnawaty
|Abstract views: 1069 | Download :3093
https://doi.org/10.24912/jbmi.v1i1.1891
|Abstract views: 246 | Download :183
https://doi.org/10.24912/jbmi.v1i1.1893
|Abstract views: 3835 | Download :4480
https://doi.org/10.24912/jbmi.v1i1.1895
|Abstract views: 407 | Download :405
https://doi.org/10.24912/jbmi.v1i1.1896

PENELUSURAN MINAT-BAKAT UNTUK SISWA SMA DI YOGYAKARTA

Rostiana Rostiana, Kiky Dwi Hapsari Saraswati
|Abstract views: 2013 | Download :8168
https://doi.org/10.24912/jbmi.v1i1.1897
|Abstract views: 251 | Download :386
https://doi.org/10.24912/jbmi.v1i1.1898
|Abstract views: 570 | Download :1127
https://doi.org/10.24912/jbmi.v1i1.1899
|Abstract views: 5607 | Download :4990
https://doi.org/10.24912/jbmi.v1i1.1900
|Abstract views: 265 | Download :270
https://doi.org/10.24912/jbmi.v1i1.1901
|Abstract views: 9913 | Download :5989
https://doi.org/10.24912/jbmi.v1i1.1902
|Abstract views: 2323 | Download :4987
https://doi.org/10.24912/jbmi.v1i1.1903

AREA HIJAU EDUKATIF DI SD-SMK PERTI, TANJUNG GEDONG, GROGOL, JAKARTA BARAT

Nafiah Solikhah, Agnatasya Listianti Mustaram, Sintia Dewi Wulanningrum, Yunita Ardianti Sabstalistia
|Abstract views: 332 | Download :254
https://doi.org/10.24912/jbmi.v1i1.1904
|Abstract views: 226 | Download :269
https://doi.org/10.24912/jbmi.v1i1.1905
|Abstract views: 641 | Download :932
https://doi.org/10.24912/jbmi.v1i1.1906