Published: 2022-08-23

|Abstract views: 38 | Download :25
https://doi.org/10.24912/jitiuntar.v10i2.16131

PERANCANGAN ALAT BANTU PROSES PENGGULUNGAN KERTAS ROLL PADA UMKM GRACIA PAPER

Lamto Widodo, Didi Widya Utama, Leonardo Yohanes Pujianto

98-108

|Abstract views: 21 | Download :12
https://doi.org/10.24912/jitiuntar.v10i2.18134

PERANCANGAN FASILITAS KERJA ERGONOMI MENGGUNAKAN DATA ANTROPOMETRI UNTUK MENGURANGI BEBAN FISIOLOGIS

I Wayan Gede Suarjana, Moh. Fikri Pomalingo, Richard Andreas Palilingan, Bastian Rikardo Parhusip

109-117

|Abstract views: 15 | Download :10
https://doi.org/10.24912/jitiuntar.v10i2.17755