PEMBUATAN APLIKASI DAN DATABASE KERUSAKAN PADA MOTOR UNTUK SISTEM PAKAR

Nikolas Patrick Fernando, Chairisni Lubis, Agus Budi Dharmawan

Abstract


Sistem pakar adalah sistem yang mengambil pengetahuan manusia dan memasukanya ke komputer sehingga komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli Aplikasi komputer ditujukan untuk membantu mengambil keputusan persoalan dalam bidang tertentu. Pengambilan keputusan tersebut dengan cara menggabungkan kesimpulan dengan basis pengetahuan yang diberikan oleh satu atau lebih pakar dalam bidang tertentu.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.